• Report Deck
De Jonge Klimaatagenda (JKA)
Cards 6
Followers 0
De Jonge Klimaatagenda is een visiedocument waarin beschreven wordt hoe wij als jongeren een duurzame toekomst voor ons zien in 2050. De Jonge Klimaatagenda gaat in op de volgende vijf thema’s: Wonen, Werken, Mobiliteit, Onderwijs en Voeding. Dit document wordt gebruikt als lobbyplan richting overheden en politiek en roept op tot een snellere klimaattransitie.
De Jonge Klimaatagenda (JKA)